Obecny stan wiadomości i perspektywy poszukiwań bentonitów i skał pokrewnych w polskich Karpatach fliszowych

Wacław Sikora, Tadeusz Wieser

Abstract


PRESENT STATE OF KNOWLEDGES AND POSSIBILITIES OF PROSPECTIONS FOR BENTONITES AND RELATED ROCKS IN THE POLISH FLYSH CARPATHIANS

Full Text:

PDF (Polish)