Author Details

Żołnierczuk, Tadeusz

  • Vol 29, No 1 (1981) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Dotychczasowe wyniki i dalsze kierunki poszukiwań złóż węglowodorów w utworach permu w rejonie Wschowy
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 40, No 4 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Geneza gazu ziemnego akumulowanego w permsko-karbońskich pułapkach litologicznych złoża "Paproć" w świetle badań izotopowych
    Abstract