Author Details

Rosowiecka, Olga

 • Vol 62, No 9 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Gęstość objętościowa pokrywy osadowej na Lubelszczyźnie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 12 (2019) - Geologia ekonomiczna, geologia złóż
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce w 2019 i 2020 roku – postępowanie przetargowe i przetarg inwestorski
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 10 (2020) - Geologia ekonomiczna, geologia złóż
  PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce – procedury udzielania koncesji i perspektywy naftowe w 2021 roku
  Abstract  PDF