Author Details

Rakociński, Michał

 • Vol 57, No 5 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Co słychać w polskiej paleontologii? Sprawozdanie z konferencji naukowej Młodzi w paleontologii próbą odpowiedzi
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 7 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zjawisko „zachowania w ukryciu” skamieniałości—przegląd i przykłady z górnego dewonu Polski
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 12 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dolnokarboński zapis zdarzeń beztlenowych oraz aktywności wulkanicznej w profilu kamieniołomu Kowala koło Kielc
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 2 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Framboidy pirytowe jako wskaźniki paleośrodowiska
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 7 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne dane o nagromadzeniu jeżowców z rodzaju Conulus w profilu dolnego turonu Glanowa (niecka miechowska)
  Abstract  PDF