Author Details

Bednarski, Michał

 • Vol 6, No 11 (1958) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Szczególne warunki prowadzenia robót górniczych w doświadczalnej kopalni siarki "Piaseczno"
  Abstract
 • Vol 14, No 9 (1966) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metodyka wyznaczania górniczo-technicznych kryteriów bilansowości złóż kopalin stałych
  Abstract  PDF
 • Vol 14, No 11 (1966) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metoda wyznaczania dla małych kopalń minimalnego i opłacalnego wydobycia kopalin stałych
  Abstract  PDF
 • Vol 11, No 8 (1963) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zasobność złoża glinek ceramicznych jako jedno z kryteriów bilansowości złóż ilastych ceramiki szlachetnej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 15, No 4 (1967) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ wielkości współczynników wykorzystania i opłacalności eksploatacji złoża na metodykę wyznaczania górniczo-technicznych kryteriów bilansowości jego zasobów
  Abstract  PDF (Polish)