Zasobność złoża glinek ceramicznych jako jedno z kryteriów bilansowości złóż ilastych ceramiki szlachetnej

Michał Bednarski

Abstrakt


RESOURCES OF CERAMICS CLAY DEPOSIT AS ONE OF THE BALANCE CRITERION OF THE FIRE-PROOF DEPOSITS

Pełny tekst:

PDF