Author Details

Jędrysek, Mariusz O.

 • Vol 50, No 1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uwagi na temat genezy mineralizacji rudnej na tle ewolucji skał zespołów ofiolitowych Ślęży i Nowej Rudy: badania izotopowe tlenu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 4 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metodyka i zastosowanie badań zmienności stosunków lekkich izotopów trwałych w geologii
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 7 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza izotopowa tlenu w mikroobszarze: krzemiany i tlenki
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 4 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne wyniki badań izotopowych δ13C i δ34S nad genezą mineralizacji siarczkowej, węglanowej i grafitowej w skałach zasadowych w masywie suwalskim (NE Polska)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 12 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępny izotopowy bilans mas siarki w skałach maficznych zespołu ofiolitowego Ślęży: ślady metamorfizmu dna oceanicznego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 2 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne badania izotopowe zmienności warunków klimatyczno-limnologicznych w okresie sedymentacji wistuliańskichosadów jeziornych z Jaroszowa
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 12 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza δ13C i δ34C w profilach torfowych a zmiany globalne
  Abstract
 • Vol 43, No 12 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Petrogeneza węglanów skał ultramaficznych w świetle badań stosunków izotopów trwałych
  Abstract