Author Details

Sekuła, Klaudia

 • Vol 65, No 10/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metoda obserwacyjna i monitoring geotechniczny w świetle przepisów prawa do oceny zachowania podłoża i konstrukcji inżynierskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 10/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie testowych czujników pomiaru temperatury w quasi-przestrzennych (3D) sieciach pomiarowych w hydrotechnicznych budowlach ziemnych – wyniki wstępne
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Modelowanie hydrogeochemiczne wód termalnych eksploatowanych z trzech ujęć geotermalnych w Bańskiej Niżnej (Podhale)
  Abstract  PDF (Polish)