Author Details

Jancewicz, Kacper

  • Vol 67, No 10 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY NAUKOWE Rzeźba osuwiskowa południowo-wschodniej części Gór Wałbrzyskich, Sudety Środkowe
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 62, No 9 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zasięg obszarów objętych osuwiskami w Górach Kamiennych (Sudety Środkowe) – porównanie map geologicznych i cyfrowego modelu wysokości z danych LiDAR
    Abstract  PDF (Polish)