Author Details

Olszak, Ireneusz

  • Vol 35, No 12 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Nowe oznaczenia wieku TL (metodą gdańską) plejstoceńskich osadów podglinowych w południowej części Polski Środkowej
    Abstract
  • Vol 54, No 11 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Litostratygrafia plejstoceńskiego tarasu wysokiego doliny Łagowicy w rejonie Masłowca (SE część Gór Świętokrzyskich)
    Abstract  PDF