Nowe oznaczenia wieku TL (metodą gdańską) plejstoceńskich osadów podglinowych w południowej części Polski Środkowej

Leszek Lindner, Stanisław Fedorowicz, Ireneusz Olszak

Abstract


NEW THERMOLUMINESCENCE DATINGS (GDAŃSK METHOD) OF PLEISTOCENE SUBTILL DEPOSITS IN SOUTHERN CENTRAL POLAND

.