Author Details

Pajnowska, Halina

  • Vol 28, No 2 (1980) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Możliwości wykorzystania płytkich wód gruntowych kompleksów gliniasto-ilastych dla zaopatrzenia w wodę, na przykładzie Jaktorowa
    Abstract
  • Vol 42, No 5 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zarys warunków hydrogeologicznych Jeziora Tajno i jego rola w kształtowaniu stosunków wodnych "Czerwonego Bagna"
    Abstract