Możliwości wykorzystania płytkich wód gruntowych kompleksów gliniasto-ilastych dla zaopatrzenia w wodę, na przykładzie Jaktorowa

Elżbieta Biernacka, Halina Pajnowska

Abstract


,