Zarys warunków hydrogeologicznych Jeziora Tajno i jego rola w kształtowaniu stosunków wodnych "Czerwonego Bagna"

Halina Pajnowska

Abstract


,