Author Details

Wieczorek, Dariusz

 • Vol 69, No 3 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osiemdziesiąt lat Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego w służbie polskiej geologii – osiągnięcia w geologii stosowanej
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 12 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany środowiska zapisane w osadach organogenicznych profilu Bysławek-2 (Wysoczyzna Świecka – północna Polska)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 70, No 1 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Głazy narzutowe z okolic Przedborza jako obiekty geodziedzictwa oraz ich znaczenie dla geologii czwartorzędu i geoturystyki
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 5 (2020) - Historia geologii
  Oddział Świętokrzyski Państwowego Instytutu Geologicznego – historia, ludzie i ich dokonania naukowe
  Abstract  PDF