Author Details

Liszka, Bogusław

  • Vol 51, No 5 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Nowe dane o rozwoju utworów dolnopaleozoicznych w rejonie Sędziszów Małopolski-Rzeszów w świetle wyników wiercenia Hermanowa-1
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Środowiska sedymentacji i właściwości zbiornikowe utworów najwyższej jury i kredy dolnej rejonu Brzezówka-Zagorzyce na tle budowy geologicznej S części zapadliska przedkarpackiego
    Abstract