Author Details

Maksym, Andrzej

 • Vol 51, No 5 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane o rozwoju utworów dolnopaleozoicznych w rejonie Sędziszów Małopolski-Rzeszów w świetle wyników wiercenia Hermanowa-1
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Środowiska sedymentacji i właściwości zbiornikowe utworów najwyższej jury i kredy dolnej rejonu Brzezówka-Zagorzyce na tle budowy geologicznej S części zapadliska przedkarpackiego
  Abstract
 • Vol 54, No 5 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sedymentacja utworów miocenu we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 12/1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Oil and gas fields in the Carpathians and the Carpathian Foredeep
  Abstract  PDF