Author Details

Alexandrowicz, Witold Paweł, Poland

  • Vol 478 (2021): Tom 478 - Articles
    MALAKOFAUNA MARTWICY WAPIENNEJ WE WSI RYBNA KOŁO KRAKOWA (POŁUDNIOWA POLSKA) JAKO WSKAŹNIK ZMIAN ŚRODOWISKA POŁUDNIOWEJ KRAWĘDZI WYŻYNY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ
    Abstract  PDF (Polish)