LITOSTRATYGRAFIA I LITOFACJE MIOCEŃSKICH OSADÓW PODGIPSOWYCH MORAWIANU W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO

Bolesław Kubica

Abstract


LITHOSTRATIGRAPHY AND LITHOFACIES OF THE MIOCENE MORAVIAN SUB-GYPSUM DEPOSITS IN THE NORTHERN PART OF THE CARPATHIAN FOREDEEP (WISŁA AND SAN RIVERS JUNCTION)

Abstract. A lithofacies differentiation of Miocene deposits occurring below a gypsum horizon in the northern part of the Carpathian Foredeep are described and discussed. In particular, problems of lithostratigraphy and sedimentation of the Moravian sub-gypsum beds are considered. These beds were the bedrock for evaporitic sedimentation and were indirectly associated with sulphur concentrations.


Keywords


litofacje, litostratygrafia, formacja fitogeniczna z Kichar, formacja krasnorostów rafowych z Szydłowa, formacja piaszczysto-mułowcowa z Baranowa Sandomierskiego, zapadlisko przedkarpackie.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.