THE TECTONIC SETTING AND ORIGIN OF THE SMILNO TECTONIC WINDOW (EASTERN SLOVAKIA)

Wojciech Ryłko, Adam Tomaś

Abstract


ZAŁOŻENIA TEKTONICZNE I GENEZA OKNA TEKTONICZNEGO SMILNA (WSCHODNIA SŁOWACJA)

Abstrakt. Tektoniczne okno Smilna położone jest na obszarze wschodniej Słowacji, w obrębie jednostki magurskiej. W obrębie okna Smilna mamy do czynienia z profilami dwóch jednostek, jednostki dukielskiej i jednostki grybowskiej. Okno Smilna uformowało się w rowie podłoża pomiędzy grzbietem makowickim na południu a regionalnym skłonem podłoża na północy. Powstało ono w wyniku wieloetapowego formowania się mas fliszowych. W każdym opisanym przypadku pojawienie się okna tektonicznego w obrębie mas fliszowych związane było z wystąpieniem elementu oporowego w skonsolidowanym podłożu Karpat na południe od strefy okiennej. Element ten był przeszkodą dla ruchu mas fliszowych ku północy, wyhamowywał go i w wyniku tego powstawała składowa pionowa sił powodująca wypiętrzenie mas fliszowych z głębi na powierzchnię. W przypadku okna Smilna był to grzbiet makowicki.


Keywords


Smilno tectonic window, Magura, Grybów and Dukla units, Western Carpathians.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.