KRAJOWY PROGRAM BADAWCZY PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ „WYKONANIE PROGRAMÓW I DOKUMENTACJI GEOLOGICZNYCH OKREŚLAJĄCYCH WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE W ZWIĄZKU Z USTANAWIANIEM OBSZARÓW OCHRONNYCH GŁÓWNYCH ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH (GZWP) DLA POTRZEB PLANOWANIA I GOSPODAROWANIA WODAMI W OBSZARACH DORZECZY” – ZAŁOŻENIA, METODYKA I REALIZACJA

Józef Mikołajków, Lesław Skrzypczyk

Abstract


NATIONAL RESEARCH PROGRAM “IMPLEMENTATION OF PROGRAMS AND DOCUMENTATIONS IDENTIFYING THE HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS OF MAIN GROUNDWATER BASINS (MGWB) FOR THE DESIGNATION OF PROTECTED AREAS, FOR THE PURPOSES OF PLANNING AND MANAGEMENT OF WATER” – ASSUMPTIONS, METHODOLOGY AND IMPLEMENTATION

Abstract. One of the tasks received in the Water Framework Directive and the Water Act is protection of groundwater, especially protection of Main Groundwater Basins (MGWB). In 2009–2015 years will be realization documentations of 101 MGWB and adapt of 15 documentation made before 2008 year. In documentations will be delimitation protected areas of MGB. Polish Geological Institute is main executor and coordinator this task. The work is planned in three tranches, in each of these tranches will be realization 29–44 documentations of MGWB.


Keywords


Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP), obszary ochronne wód podziemnych.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.