LONG-TERM TRENDS OF GROUNDWATER RUNOFF CHANGES OF THE VOLYN POLISSIA RIVERS (UKRAINE)

Vasyl Grebin, Tatiana Solovey

Abstract


WIELOLETNIE TENDENCJE ZMIAN ODPŁYWU PODZIEMNEGO DO RZEK POLESIA WOŁYŃSKIEGO (UKRAINA)

Abstrakt. W pracy okreoelono udział poszczególnych źródeł w zasilaniu rzek Polesia Wołyńskiego (Ukraina) za pomocą metody genetycznego podziału hydrogramu odpływu dla dwóch charakterystycznych okresów: 1961–1990 i 1991–2010. Wielolecie 1961–1990 uznano za reprezentatywne do uzyskania miarodajnych wartości normy klimatycznej. Przeprowadzone obliczenia świadczą o istotnych zmianach w strukturze odpływu rzecznego. Udział zasilania śnieżnego w odpływie rzecznym zmniejszył się z 47 do 28%, natomiast została wzmożona rola wód podziemnych. Średni roczny odpływ podziemny do rzek Polesia Wołyńskiego na obszarze Ukrainy dla okresu 1961– 1990 wynosił około 38% odpływu całkowitego. Współcześnie (1990–2010) składowa zasilania podziemnego rzek wzrosła około 1,4 razy i wynosi 53%.


Keywords


climate changes, groundwater runoff, hydrograph, characteristics of stream flow, Volyn Polissia (Ukraine).

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.