ZASTOSOWANIE METODY GEORADAROWEJ I TOMOGRAFII ELEKTROOPOROWEJ DO OBSERWACJI POŁOŻENIA SWOBODNEGO ZWIERCIADŁA WÓD PIERWSZEGO POZIOMU WODONOŚNEGO

Magdalena Gańko, Radosław Mieszkowski, Adrian Gańko

Abstract


GROUND PENETRATING RADAR (GEORADAR – GPR) TESTS AND ELECTRICAL RESISTIVITY TOMOGRAPHY (ERT) TESTS USED FOR TRACKING FREE GROUNDWATER LEVEL OF THE FIRST AQUIFER

Abstract. The paper presents the appraisal of Ground-Penetrating Radar (GPR) tests and Electrical Resistivity Tomography (ERT) tests used in the hydrogeological exploration of shallow groundwater level. An attempt was made to identify geological layers and determine the distance downward to the groundwater level.


Keywords


metoda georadarowa (GPR), metoda tomografii elektrooporowej (ERT), zwierciadło wody podziemnej, piezometr.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.