RESEARCH IN ABANDONED WELL QUESTIONS THE PRACTICE OR WELL REPRESENTATIVITY CRITERIA USED IN SELECTING FOR GROUNDWATER MONITORING SITES

Dariusz Dobrzyński, Jan Mitręga

Abstract


BADANIA W PORZUCONYM OTWORZE KWESTIONUJĄ PRAKTYKĘ I/LUB KRYTERIA REPREZENTATYWNOŚCI STOSOWANE PRZY WYBORZE PUNKTÓW MONITORINGU WÓD PODZIEMNYCH

Abstrakt. Przedmiotem badań jest otwór studzienny nr 5p (UE_ID: PL06G110_004) położony w Sokołowsku (Sudety). Od wykonania w 1980 roku, z uwagi na złą jakość wody, nigdy nie włączono go do sieci wodociągowej, i w konsekwencji porzucono. Brak eksploatacji przez 32 lata spowodował stworzenie się w nim warunków do niezamierzonego, długotrwałego eksperymentu. Z ujętych w otworze wspólnie czterech stref wodonośnych, dwie dolne prowadzą wody mineralne pod większym ciśnieniem, co powoduje ich stały pionowy przepływ w otworze i zanieczyszczenie wyżej ległych wód zwykłych. Hydrauliczne i geochemiczne warunki w studni sprzyjają procesom biogeochemicznym wpływającym na jakość wody i wzbudzone przez działalność człowieka zanieczyszczenie węglowodorami. Otwór powinien być niezwłocznie zlikwidowany. Z uwagi na to, że studnia od około 20 lat jest w sieci monitoringu krajowego, wyniki te skłaniają również do postulowania ustanowienia: 1) skutecznej procedury oceny reprezentatywności punktów obserwacyjnych w sieci monitoringu, 2) programu rewizji istniejących punktów, oraz 3) nowelizacji regulacji w celu rozwiązania problemu „osieroconych” otworów, ze względu na zagrożenia jakie one stwarzają.

 


Keywords


abandoned water well, in-well geochemical environment evolution, well screen clogging, groundwater monitoring, credibility of observation well, Poland.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.