GEOCHEMICAL PECULIARITIES OF BASALTS OF THE TROSTYANETS VOLCANOGENIC COMPLEX (UKRAINIAN CARPATHIANS)

Oksana Stupka, Roman Bondar, Andriy Poberezhskyy

Abstract


CECHY GEOCHEMICZNE BAZALTÓW KOMPLEKSU WULKANOGENICZNEGO TROSTYANETS (KARPATY UKRAIŃSKIE)

Abstrakt. Badania skał magmowych asocjacji ofiolitowej triasu–kredy dolnej mają duże znaczenie dla geodynamicznej rekonstrukcji ewolucji ukraińskich Karpat. Dotyczy to bazaltów migdałowcowych, law z klastami i dajek trachitowych w kompleksie skał wulkanicznych potoku Trostyanets. Skały są allochtoniczne, toteż bardzo ważne jest badanie ich właściwości petrochemicznych i geochemicznych. Wulkanity należą do serii skał K-Na ubogich w pierwiastki żelazo-magnezowe i litofilne; tworzyły się w podwarstwie ensialicznej. Badania dwufazowych inkluzji w kalcycie pokazały, że faza gazowa zajmuje od 10 do 25% obj. i jest reprezentowana przez CH4 i jego homologi – C2H6, C3H8 oraz C4H10. Dane te mogą wskazywać na możliwość tworzenia węgla i węglowodorów na drodze reakcji Fischer-Tropscha syntezy węglowodorów.


Keywords


fluid inclusions, geochemical features, hydrocarbons, ophiolites, basalts.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.