PREDICTION OF THE HYDROCHEMICAL REGIME OF SURFACE WATER USING SIMULATION MATHEMATICAL MODELLING

Olha Nikolenko

Abstract


PROGNOZA REŻIMU HYDROCHEMICZNEGO WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA PODSTAWIE MODELI MATEMATYCZNYCH

Abstrakt: Opracowano imitacyjne modele matematyczne reżimu hydrochemicznego stawu wielkolubińskiego (dorzecze Wereszczycy) i stawu miasta Podhajcy (dorzecze Koropca) dla wyjaśnienia możliwości wykorzystania takich modeli w praktyce zarządzania jakością zasobów wodnych małych rzeczek. Podczas badania stanu ekologicznego dorzeczy Wereszczycy i Koropca - lewych dopływów Dniestru - wykorzystywano metodę ekspedycyjną - uzyskanie informacji o warunkach środowiskowych, o zawartości związków azotu w wodzie (wyznaczano bezpośrednio na miejscu) i jonów Cl- i SO42-. Obróbka danych odbywała się z wykorzystaniem modelowania matematycznego reżimu hydrochemicznego wód powierzchniowych - tworzenie modeli rozliczeniowych dla badania zmiany koncentracji substancji biogenicznycli oraz jonów Cl- i SO42- w badanych obiektach. Imitacyjne modele matematyczne reżimu hydrochemicznego wód powierzchniowych stawów wielkolubińskiego i podhajeckiego w różnych porach roku opracowano na podstawie przestrzennego uśrednienia procesów i układania równań bilansowych. Modele matematyczne zmian zawartości substancji biogenicznych oraz jonów Cl- i SO42- świadczą o częściowym oczyszczaniu wód z zanieczyszczeń, czemu sprzyjają procesy sedymentacyjne, sorpcji-adsorpcji oraz rozpuszczania.


Keywords


hydrochemical regime, simulation mathematical models, surface waters, biogenic substances, nitrogen compounds, Velykyi Lyubin and Pidhaytsi ponds, Ukraine.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.