RECORD OF CHANGES IN THE OLIGOCENE-MIOCENE SEDIMENTS OF THE MENILITE-KROSNO SERIES OF THE SKOLE UNIT BASED ON CALCAREOUS NANNOPLANKTON STUDIES - BIOSTRATIGRAPHY AND PALAEOGEOGRAPHICAL IMPLICATIONS (POLISH OUTER CARPATHIANS)

Małgorzata Garecka

Abstract


ZAPIS ZMIAN W OLIGOCEŃSKO-MIOCEŃSKICH UTWORACH SERII MENILITOWO-KROŚNIEŃSKIEJ JEDNOSTKI SKOLSKIEJ NA PODSTAWIE NANOPLANKTONU WAPIENNEGO - BIOSTRATYGRAFIA I UWARUNKOWANIA PALEOGEOGRAFICZNE (POLSKIE KARPATY ZEWNĘTRZNE)

Abstrakt: Badaniami biostratygraficznymi objęto utwory serii menilitowo-krośnieńskiej jednostki skolskiej położone w profilu po- wyżej poziomu margli globigerynowych. W obrębie utworów tej serii wyróżniono siedem poziomów nanoplanktonowych sensu Martini (1971): NP23. NP24. NP25, NN1. NN2, NN3? i NN4. Na podstawie składu zespołu nanoplanktonu wapiennego, jego zróżnicowania gatunkowego, liczebności i stanu zachowania podjęto próbę określenia warunków paleośrodowiskowych i paleoklirnatycznych w czasie osadzania warstw menilitowych i krośnieńskich jednostki skolskiej. Są one ściśle związane z warunkami, jakie panowały w późnym oligocenie-wczesnym miocenie w basenach Paratetydy i z położeniem rejonu skolskiego na peryferiach tego basenu. Udokumentowano etap odizolowania basenu Paratetydy (MP23) od innych jego rejonów, etap warunków normalno-morskich. a więc odzyskania połączeń z otwartym morzem (NP24-NP25). wahania poziomu morza na pograniczu późnego oligocenu i wczesnego miocenu (najwyższa część NP25—NN1), etap względnego podniesienia poziomu morza, transgresji (NN2. NN3?. NN4) i końca sedymentacji fliszowej w basenie skolskim w poziomie NN4.


Keywords


calcareous nannoplankton, biostratigraphy, palaeoenviromnent, Skole Unit, Polish Outer Carpathians

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.