ROZPOZNANIE STREF ZASILANIA I WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH W CELU UŚCIŚLENIA GRANIC GŁÓWNYCH ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH NA PRZYKŁADZIE „ZBIORNIKA OPOCZNO” (GZWP NR 410)

Grzegorz Olesiuk, Sławomir Filar, Agnieszka Piasecka

Abstract


INVESTIGATION OF RECHARGE AREA’S AND HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS FOR GROUNDWATER MAIN BASIN BORDERS REINTERPRETATION BASED ON “OPOCZNO STORAGE” (GMB NO 410)

Abstract. Documentation of Groundwater Main Basin (GMB) main objective is to develop protection zones and define general rules of use proceedings within the GMB. The archival material analyses showed significant interpretation differences among previous studies on geology and hydrogeology conditions, especially on interference area of GMB no 410 and GMB no 401 (“Basin of £ódŸ”). Hydrogeological field works and reinterpretation of archival materials allowed to change the borders of GMB no 410. Studies on hydrogeology conditions reveal that there is no connection between groundwater within upper Jurassic formation of GMB no 410 and lower Cretaceous formation of GMB no 401. In this paper there are also described results of groundwater quality assessment.


Keywords


weryfikacja granic GZWP, Zbiornik Opoczno.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.