IDENTYFIKACJA WARUNKÓW WODNYCH OBSZARU NATURA 2000 – CHEŁMSKIE TORFOWISKA WĘGLANOWE NA PODSTAWIE ANALIZY WYBRANYCH WARSTW INFORMACYJNYCH BAZY DANYCH GIS MAPY HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI 1:50 000

Piotr Herbich, Marzena Jarmułowicz-Siekiera, Magdalena Nidental, Dorota Nizicka, Elżbieta Przytuła

Abstract


IDENTIFICATION OF WATER CONDITION IN NATURA 2000 AREA – CHEŁM’S CARBONATE PEAT BOG BASED ON SELECTED GIS DATABASE INFORMATION LAYERS OF HYDROGEOLOGICAL MAP OF POLAND 1:50 000

Abstract. The article aims at presenting the possibilities of identification of water conditions in the area of Natura 2000 exemplified by “Chełm’s Carbonate Peat Bog”. The identification was based on the analysis and processing of GIS database information layers of HMP 1:50 000, the main useful aquifer (MUA) and the first aquifer (FA). Identifying changes in water conditions is an element in the assessment of the condition of groundwater and ecosystems dependent on groundwater.


Keywords


wody podziemne, warunki hydrogeologiczne, ekosystemy zależne od wód podziemnych, sieć Natura 2000.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.