INFLUENCE OF HYDROLOGICAL DROUGHT ON SURFACE WATER AND GROUNDWATER QUANTITATIVE AND QUALITATIVE PARAMETERS IN THE TORYSA RIVER CATCHMENT, EASTERN SLOVAKIA

Miriam Fendekova, Renata Flakova, Valeria Slivova, Zlatica Zenisova, Peter Skoda, Beata Demeterova, Maria Fendek, Jan Gavurnik, Peter Namethy, David Krcmar

Abstract


WPŁYW SUSZY HYDROLOGICZNEJ NA PARAMETRY ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH W ZLEWNI TORYSY, WSCHODNIA SŁOWACJA

Abstrakt. Parametry ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i podziemnych zależą od wielu czynników, spośród których ważną rolę odgrywają warunki klimatyczne i działalność człowieka. Susza meteorologiczna początkowo oddziaływuje na wody powierzchniowe, a po pewnym czasie również na wody podziemne. Działalność człowieka wpływa zarówno na jakościowe, jak i ilościowe cechy wód. Susza hydrologiczna w wodach powierzchniowych i podziemnych w zlewni górnej Torysy została określona metodą poziomu progowego dla
przepływu bazowego i przepływu całkowitego. Wartości przepływu bazowego obliczono metodą lokalnych minimów. Ostatecznie, liczba okresów suszy dla wód powierzchniowych i podziemnych została wyznaczona przez kompresję okresów suszy w ruchomych interwałach czasowych. Przeprowadzone analizy i prace studialne wykazały zmiany składu chemicznego wód w okresach suszy.


Keywords


hydrological drought, changes in water quantity and quality, baseflow of river.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.