SPOSÓB KORELACJI ANOMALII SEJSMICZNYCH Z INFORMACJĄ OTWOROWĄ W ANALIZIE SEDYMENTOLOGICZNEJ REJONU PUSTKÓW–SĘDZISZÓW (POŁUDNIOWA CZĘŚĆ ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO)

Beata Stankiewicz, Krzysztof Dzwinel, Piotr Pasek

Abstract


METHOD OF SEISMIC ANOMALIES CORRELATION WITH THE WELL INFORMATION FOR SEDIMENTOLOGY ANALYSIS OF PUSTKÓW–SĘDZISZÓW AREA (SOUTHERN PART OF THE CARPATHIAN FOREDEEP)

Abstract. Integrated analysis of seismic anomalies together with well logging data interpretation was a basis for reconstruction of processes of depositional environment of the Miocene succession, in the Carpathian Foredeep. Vertical and lateral variability of sediments was analysed using detailed wells correlation. Then, using the analysis of a shape of well logs, the outline of depositional architecture was determined. In order to determine the sedimentology environment in a larger area, the detailed 3D seismic data results interpretation was used. The analysis of geoanomalies forms and coherence of seismic record resulted in differentiation of various paleomorphology elements such as: channels, subaqueous levees, fans and lithosom.


Keywords


sejsmika 3D, anomalia sejsmiczna, geofizyka otworowa, stratygrafia sekwencji, miocen, zapadlisko przedkarpackie

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.