THE APPEARANCE OF COPPER-BEARING MINERALIZATION IN THE REGION OF MUANG XAY, LAOS

Karol Zglinicki, Krzysztof Szamałek, Michał Pilaszkiewicz

Abstract


PRZEJAWY MINERALIZACJI MIEDZIONOŚNEJ W REGIONIE MUANG XAY, LAOS

Abstrakt. Wydarzenia geotektoniczne na półwyspie Indochińskim, związane z orogenezą indochińską, na przełomie paleozoiku i mezozoiku, doprowadziły do powstania licznych struktur fałdowych oraz stref uskokowych na terenie Laosu. Procesy magmatyczne oraz deformacje skorupy ziemskiej umożliwiły powstanie bogatej mineralizacji miedzionośnej. Obszarem perspektywicznym występowania minerałów miedzi, srebra oraz złota jest region fałdowy Muang Xay na terenie północnego Laosu. Badania na górzystym obszarze Muang Xay przeprowadzono w celu określenia składu mineralnego oraz chemicznego skał, a także oceny perspektyw złożowych regionu. W czasie prac terenowych w 2018 r. opróbowano nieczynne wyrobiska górnicze. Ustalono, że skały pierwotne ulegały intensywnym procesom Na-metasomatozy z zachowaniem obecności pierwotnych siarczków miedzi – bornitu, chalkozynu, kowelinu. Zawartość Cu w badanych próbkach wynosi do 49,64%, natomiast Ag do 119,5 ppm. W wyniku procesów metasomatozy skał magmowych typu diorytu lub andezytu powstały albityty zbudowane ze średnioziarnistego albitu, magnezowego chlorytu oraz węglanów miedzi. Przeprowadzone badania prospekcyjne wskazują na wysoki potencjał złóż metalonośnych w regionie Muang Xay.


Keywords


geological prospection, copper sulphides, Muang Xay folded belt, Na-metasomatism, Laos.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.