Przestrzenne zróżnicowanie odnawialności zasobów wód podziemnych zlewni Biebrzy w świetle ich oceny metodami deterministyczną i losową

Lech Śmietański, Sławomir Filar, Elżbieta Przytuła, Aneta Starościak, Magdalena Szydło

Abstract


Autorzy przeanalizowali zagadnienie wpływu niepewności danych na wynik obliczeń przestrzennego zróżnicowania odnawialności zasobów wód podziemnych zlewni Biebrzy. Do przeprowadzenia obliczeń zastosowano formułę przekształcenia stałoobjętościowego. Danymi wejściowymi były wartości odpływu podziemnego i czynników wagowych w postaci litologii utworów powierzchniowych i średniego rocznego opadu. Obliczenia wykonano w wersji deterministycznej bez elementu niepewności danych i w wersji losowej z uwzględnieniem niepewności. Wynik obliczeń wskazuje na wyraźny wpływ niepewności danych na obliczone przestrzenne zróżnicowanie odnawialności zasobów wód podziemnych w granicach poszczególnych wydzieleń geologicznych w zlewni Biebrzy.


Keywords


odnawialność zasobów; infiltracja efektywna; odpływ podziemny; przekształcenie stałoobjetościowe; zlewnia

Full Text:

PDF (Polish)

References


ALBRYCHT A., BADURA J., BER A., JASTRZĘBSKA-BER M., BRUJ M., BRZEZIŃSKI M., CHMAL R., CYMERMAN Z., DOBRACKA E., DOBRACKI R., FRANKIEWICZ A., GAŁĄZKA D., HAISIG J., JELEŃSKA E., JURYS L., KRAJEWSKA A., KRAWCZYK M., KRYSIAK Z., KRZYWICKI T., LICHWA M., LISICKI S., MARSZAŁEK S., MORAWSKI W., NIZICKA D., PIKIES R., PIOTROWSKA K., PIOTROWSKI A., POCHOCKA-SZWARC K., PRUSSAK W., PRZASNYSKA J., PRZYBYLSKI B., ROMANEK A., RUMIŃSKI J., RYCHEL J., SZALEWICZ H., ŚLESIŃSKA A., WASILUK R., WEŁNIAK A., WILANOWSKI S., WINNICKI J., WÓJCIK A., ZABIELSKI R., ZALESZKIEWICZ L., ZIMNAL Z., ŻARSKI M., 2006 – Mapa Geologiczna Polski 1:500 000. Państw. Inst. Geol. – PIB, Warszawa.

FILAR S., HONCZARUK M., JANIK M., JÓŹWIAK K., NIDENTAL M., PRZYTUŁA E., STAROSCIAK A., SZYDŁO M.,ŚLIWIŃSKI Ł., WĘGLARZ D., 2018 – Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego zlewni Biebrzy [mat. niepubl.]. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.

IMAN R.L., SHORTENCARIER M.J., 1991 – A Fortran 77 Program and User’s Guide for the Generation of Latin Hypercube and Random Samples for Use with Computer Models. Sandia National Laboratories. Albuquerque. New Mexico 87185. USA.

ŚMIETAŃSKI L., 2010 – The quantitative evaluation of the catchment available groundwater resources – the case study. Biul. Państw. Inst. Geol., 441: 183–192.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.