Metody polowe oznaczania współczynnika filtracji utworów przypowierzchniowych z uwzględnieniem poprawek metodycznych na tle wstępnych wyników pomiarów stacjonarnych we Wrocławiu

Marek Błachowicz, Marta Trałka

Abstract


Głównym celem przedstawionej pracy jest porównanie metod polowych oznaczania współczynnika filtracji w świetle potencjalnych błędów związanych z przeszacowaniem wartości współczynnika filtracji utworów przypowierzchniowych w strefie saturacji. Są one głównie wynikiem błędnych założeń o przeprowadzeniu pomiarów w warunkach pełnego nasycenia (strefie saturacji). Przedstawiono wyniki oznaczeń zrealizowanych w serii stacjonarnych oznaczeń współczynnika filtracji metodą Porcheta oraz infiltrometru dwupierścieniowego
w dłuższym horyzoncie czasowym w wybranych miejscach na obszarze Wrocławia, uwzględniających zmienność sumy opadów, ale i wykształcenie litologiczne gruntów. Wykorzystując powszechnie stosowane metody oraz narzędzia analizy i interpretacji danych, przetestowano schematy postępowania pozwalające ograniczyć błędy estymacji współczynnika filtracji.

Keywords


współczynnik filtracji; metoda Porcheta; infiltrometr dwupierścieniowy; model infiltracji; infiltracja inicjalna

Full Text:

PDF (Polish)

References


BURY W., 1994 – Metodyka wykorzystania znaczników naturalnych i sztucznych do prognozowania migracji zanieczyszczeń przez naturalne bariery strefy aeracji [pr. doktor.]. AGH, Kraków.

DUAN R., F EDLER C.B., BORRELLI J., 2011 – F ield evaluation of infiltration models in lawn soils. Irrigation Science, 29, 5:379–389.

HORTON R.E., 1940 – An approach towards a physical infiltration capacity. Soil Soc. Am. Proc., 5: 399–417.

KUTÍLEK M., NIELSEN D R., 1994 – Soil hydrology. Catena, Cremlingen. LISZKOWSKA E., 2017 – Nieprawidłowości przy ocenie czasu przesączania zanieczyszczeń przez strefę aeracji na podstawie formuł obliczeniowych stosowanych w praktyce hydrogeologicznej. Prz. Geol., 65, 11/1: 1109–1014.

MESSING I., JARVIS N.J., 1990 – Seasonal variation in field-saturated hydraulic conductivity in two swelling clay soils in Sweden. J. Soil Sci., 41: 229–237.

NOSHADI M., PARVIZI H ., SEPASKHAH A.R., 2012 – Evaluation of different methods for measuring field saturated hydraulic conductivity under high and low water table. Vadose

Zone J., 11: 1–9.

PHILIP J.R., 1957 – The theory of infiltration: 4. Sorptivity and algebraic infiltration equations. Soil Sci., 84: 257–264.

PHILIP J.R., 1969 – Theory of infiltration. Advances in hydroscience, 5: 215–296.

PHILIP J.R., 1990 – Inverse solution for one-dimensional infiltration, and the ratio A/K1. Water Resour. Res., 26, 9: 2023–2027.

PLECZYŃSKI J., 1981 – Odnawialność zasobów wód podziemnych. Wydaw. Geol., Warszawa.

PORCHET M., LAFERRE H ., 1935 – Etude du debit des canaux a fond horizontal ou tres legerement incline. Ann. Ministere Agric., Dir. Eaux Genie Rural Fascicule, 64: 111–188.

SEPASKHAH A.R., REZAEE A. 1998 – Hydraulic conductivity measurement for subsurface drainage system. Iran Agricultural Res., 17: 139–150.

SHIRAKI S., THU A.K., MATSUNO Y., SHINOGI Y., 2019 – Evaluation of infiltration models and field-saturated hydraulic conductivity in situ infiltration tests during the dry season. Paddy

and Water Environment, 17, 4: 619–632.

SZYMKIEWICZ A., SIKORA Z., OSSOWSKI R., TISLER W., 2014 – Właściwości retencyjne, przewodność hydrauliczna i naprężenia efektywne w gruntach nienasyconych. Inżynieria

Morska i Geotechnika, 5: 445–452.

van H OORN J.W., 1979 – Determining hydraulic conductivity with the inversed auger hole and infiltrometer methods. W: Proc. Int. D rainage Worksh. (red. J. Wesseling): 150–154. Wageningen. May 1978. ILRI Publ. 25. Inst. Land Reclam. Improve, Wageningen.

VERBIST K., TORFS S., CORNELIS W.M., SOTO G., GABRIELS D ., 2010 – Comparison of single- and double-ring infiltrometer methods on stony soils. Vadose Zone J., 8: 462–475.

VERBIST K., CORNELIS W.M., TORFS S., GABRIELS D ., 2013 – Comparing methods to determine hydraulic conductivities on stony soils. Soil Sci. Soc. Am. J., 77: 25–42.

WĄSIK M., 2003 – Zdolność infiltracyjna utworów przypowierzchniowych a zasilanie wód podziemnych. Acta Univ. Wratisl., Hydrogeol., 2591, 7: 33–41

YOUNGS E.G., 1968 – An estimation of sorptivity of infiltration studies from moisture moment considerations. Soil Sci., 106:157–163.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.