Wnioski z obrad i dyskusji XIX Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii” – Toruń, 9–12 września 2019 r.

Arkadiusz Krawiec, Jan Przybyłek, Andrzej Szczepański, Andrzej Sadurski, Małgorzata Woźnicka

Abstract


Już po raz dziewiętnasty hydrogeolodzy, przedstawiciele ośrodków akademickich i naukowych, przedsiębiorstw branżowych oraz administracji rządowej i samorządowej spotkali się, aby podjąć dyskusję na temat najistotniejszych zagadnień dotyczących wód podziemnych w kraju i na świecie. We wrześniu 2019 r. w Toruniu odbyło się Sympozjum z cyklu „Współczesne problemy hydrogeologii”, które odbywa się cyklicznie od blisko czterdziestu lat. Podczas dwóch dni obrad zaprezentowano ponad 35 referatów naukowych poruszających zagadnienia regionalnych badań hydrogeologicznych, użytkowania i ochrony zasobów wód podziemnych, a także badań ich składu chemicznego i izotopowego. Nie zabrakło również miejsca na prezentację nowoczesnych metod badawczych oraz technik terenowych i laboratoryjnych, a także modelowania przepływu wód podziemnych i transportu zanieczyszczeń. Podczas dyskusji była poruszana również kwestia roli i pozycji hydrogeologii w gospodarce wodnej kraju po reformie wprowadzonej ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Na zakończenie obrad Sympozjum została powołana Komisja Wnioskowa pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja
Szczepańskiego, do której zostali zaproszeni: dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec prof. UMK, prof. dr hab. Ewa Krogulec, prof. dr hab. Jan Przybyłek, prof. dr hab. Andrzej Sadurski, prof. dr hab. Stanisław Staśko i dr Małgorzata Woźnicka. Członkowie Komisji przeanalizowali wnioski zgłoszone przez autorów artykułów, wyniki dyskusji panelowych oraz wzięli pod uwagę własne przemyślenia na temat najbardziej istotnych problemów stojących przed hydrogeologami w kraju, w celu uwypuklenia ważnych zadań, jakie obecnie pojawiły się w obszarze użytkowania i ochrony zasobów wód podziemnych.


Full Text:

PDF (Polish)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.