“CYLINDER OF CONFLICT” AS AN EXTENDED MODEL OF ENVIRONMENTAL CONFLICTS IN THE CONTEXT OF MINING ACTIVITY

Joanna Iza Belzyt, Jarosław Badera

Abstract


„WALEC KONFLIKTU” JAKO POSZERZONY MODEL KONFLIKTÓW ŚRODOWISKOWYCH NA TLE DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZEJ

Abstrakt. Na podstawie rozważań o źródłach i mechanizmie konfliktów środowiskowych (zwłaszcza związanych z działalnością górniczą) zauważono, że strukturalny model konfliktu (tzw. „koło konfliktu”, wprowadzony przez Ch. Moore’a w roku 1986) może, a nawet powinien być poszerzony o dodatkowe elementy, przybierając formę innej figury geometrycznej tj. „walca konfliktu”. Zdaniem Autorów poprzez dodanie elementów uzupełniających powstanie przestrzenna bryła, której podstawami są emocje i kody językowe, mogące stanowić zarówno przyczynę, jak i efekt konfliktów. Autorzy zdecydowali się na modyfikację koła konfliktów na podstawie analizy literatury oraz własnych doświadczeń. Zwracają przy tym uwagę na zmianę dynamiki układu, w którym pozostałe przyczyny konfliktu „mieszają” i zderzają się nieustannie, nakładając się i narastając, co może prowadzić do eskalacji i ostatecznego zaburzenia relacji między skonfliktowanymi interesariuszami. Tym samym dyskutowany model przybiera jeszcze bardziej dynamiczny charakter niż „koło konfliktu”. Zdaniem Autorów stanowi to dobrą metaforę przedmiotowego zagadnienia, a prawdopodobnie także wszelkich innych konfliktów.


Keywords


environmental conflict model, emotions, language codes.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.