RECENT DEVELOPMENTS IN RAW MATERIALS POLICY IN THE EUROPEAN UNION: PERSPECTIVE OF EUROGEOSURVEYS AS A DATA SUPPLIER

Jelena Vidovic, Slavko Solar

Abstract


NAJNOWSZE TRENDY W POLITYCE SUROWCOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ Z PERSPEKTYWY EUROGEOSURVEYS JAKO DOSTAWCY DANYCH

Abstrakt. Naturalne surowce mineralne mają strategiczne znaczenie dla europejskiego wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. Komisja Europejska podjęła takie wyzwanie poprzez Inicjatywę dla Surowców (RMI), platformę zainteresowanych stron, Europejską Platformę Innowacji w Zakresie Surowców Naturalnych (EIP-RM) i fundusz Horyzont 2020. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zrównoważonych dostaw surowców z krajowych i innych źródeł Unii Europejskiej oraz zarządzanie konkurencyjnym wykorzystaniem powierzchni ziemi i stref wgłębnych Europy. Zrównoważone dostawy surowców ze źródeł europejskich wymagają udoskonalonej bazy wiedzy o surowcach UE, tzw. Bazy Wiedzy o Surowcach w Unii Europejskiej (EURMKB), w której EuroGeoSurveys, służby geologiczne Europy, są jednym z kluczowych dostawców danych. Obecna polityka Komisji Europejskiej ma te same cele, które zostaną w pełni wdrażane w najbliższej przyszłości. Pakiet Mobilności i jego działania wdrożeniowe (takie jak European Battery Alliance) i narzędzia (w tym Horizon Europe) wzmocnią pozycję surowców naturalnych w ogólnym kontekście polityki UE.


Keywords


raw materials, Raw Materials Initiative, European Innovation Partnership, EU Research and Innovation programme Horizon 2020, Geological Surveys of Europe, European Union Raw Materials Knowledge Base.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.