REJONIZACJA HYDROGEOLOGICZNA I HYDRODYNAMIKA WÓD PODZIEMNYCH PIERWSZEGO POZIOMU WODONOŚNEGO W DOLINIE ŁYNY I NA OBSZARACH PRZYLEGŁYCH

Rafał Warumzer

Abstract


Rozpoznanie warunków występowania pierwszego poziomu wodonośnego (PPW) oraz określenie jego hydrodynamiki było związane z opracowaniem arkusza Dobre Miasto Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Prace związane z rozpoznaniem PPW zostały wykonane w 2017 r. Na terenie doliny Łyny i otaczających ją obszarach wyróżniono siedem jednostek hydrogeologicznych, które mimo różnic wynikających na przykład z typu poziomu PPW (podrzędny, główny), tworzą jeden spójny system krążenia wód podziemnych PPW, związany wyłącznie z osadami czwartorzędowymi.


Keywords


pierwszy poziom wodonośny; hydrodynamika wód podziemnych; system krążenia wód podziemnych; dolina Łyny

Full Text:

PDF (Polish)

References


HERBICH P. i in., 2007 (aktualizacja 2015) – Program prac i szczegółowe wskazania metodyczne do opracowania warstw informacyjnych bazy GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski „Pierwszy poziom wodonośny występowanie i hydrodynamika”. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

KONDRACKI J., 2011 – Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.

LIDZBARSKI M., 2004 – Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Dobre Miasto (137) [niepubl.]. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.

PACZYŃSKI B., SADURSKI A., 2007 – Hydrogeologia regionalna Polski. T. I. Wody Słodkie. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

RUMIŃSKI J., 1999 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Dobre Miasto (137). Państw. Inst. Geol., Warszawa.

SZELEWICKA A., WARUMZER R., 2018 – Baza danych GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski 1:50 000, pierwszy poziom wodonośny, występowanie i hydrodynamika, ark. Dobre Miasto (137) [niepubl.]. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.