MIKROORGANIZMY WYBRANYCH WÓD CHLORKOWYCH KARPAT POLSKICH

Maciej Walczak, Lucyna Rajchel

Abstract


W artykule zaprezentowano wyniki badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wytypowanych wód chlorkowych z obszaru Karpat fliszowych z miejscowości: Rabka-Zdrój, Krynica-Zdrój, Poręba Wielka, Wysowa-Zdrój, Lubatówka, Iwonicz-Zdrój i Rymanów-Zdrój, oraz solankę z dewońskich utworów podłoża Karpat z Ustronia-Zdroju. Analizowane wody chlorkowe to wody słonawe, słone i solanki charakteryzujące się mineralizacją od 1,5 do 100,3 g/dm3. Badane wody należą do leczniczych wód mineralnych, które wykorzystywane są w balneoterapii. We wszystkich próbkach wody stwierdzono obecność mikroorganizmów. Liczebność mikroorganizmów hodowalnych na ogół była jednak bardzo niska. W przypadku dwóch ujęć (Ustroń odw. U-3 oraz Rabka odw. IG 2) nie udało wyhodować się żadnych mikroorganizmów. Identyfikacja pozyskanych izolatów potwierdziła inne doniesienia świadczące o tym, że skład gatunkowy mikroorganizmów wód podziemnych jest ściśle powiązany ze składem chemicznym. W wielu ujęciach solanek stwierdzono np. mikroorgaznimy halofilne lub halotolerancyjne.

Keywords


wody chlorkowe; mikroorganizmy wód podziemnych; halofile; Karpaty fliszowe

Full Text:

PDF (Polish)

References


ADHIKARI R.R., KALLMEYER J., 2010 – Detection and quantification of microbial activity in the subsurface. Chemie der Erde, 70 (Supplement 3): 135–143.

CHRZĄSTOWSKI J., 1965 – Ekshalacje metanu w Rabce Zdroju na tle budowy geologicznej. Zesz. Nauk. AGH., Geologia, 6: 75–100.

DULIŃSKI M., DEMBSKA-SIĘKA P., RAJCHEL L., GORCZYCA Z., 2017 – Zmienność parametrów chemicznych i izotopowych wody z odwiertu Franciszek w Wysowej Zdroju. Prz. Geol., 65, 11/1: 951–955.

GROTH I., SCHUMANN P., RAINEV F.A., MARTIN K., SCHUETZE B., AUGSTEN K., 1997 – Bogoriella caseilytica gen. nov., sp. nov., a new alkaliphilic actinomycete from a soda lake

in Africa. Int. J. Syst Bacterial., 47: 788–794.

JANG S.H., KIM J., KIM J., HONG SLANG., LEE C., 2012 – Genome sequence of cold-adapted Pseudomonas mandelii strain JR-1. J. Bacteriol., 12: 3263.

JUNG Y.T., KANG S.J., OH T.K., YOON J.H., KIM B.H., 2009 – Planomicrobium flavidum sp. nov., isolated from a marine solar saltern, and transfer of Planococcus stackebrandtii Mayilraj et al. 2005 to the genus Planomicrobium as Planomicrobium stackebrandtii comb. nov. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 59: 2929–2933.

KALWASIŃSKA A., DEJA-SIKORA E., BURKOWSKA-BUT A., SZABO A., FELFÖLDI T., KOSOBUCKI P., KRAWIEC A., WALCZAK M., 2018 – Changes in bacterial and archaeal

communities during the concentration of brine at the graduation towers in Ciechocinek spa (Poland). Extremophiles, 22: 233–246.

KRAWIEC A., DEJA-SIKORA E., KARWASIŃSKA A., 2018 – Bakterie uczestniczące w przemianach związków siarki w wodach leczniczych rejonu Buska-Zdroju. Acta Balneol., 60, 4: 245–252.

ŁEBKOWSKA M., KARWOWSKA E., 2010 – Mikroorganizmy występujące w wodach siarczkowych. Balneologia Polska, 52: 60–63.

ONSTOTT T.C., PHELPS T.J., KIEFT T., COLWELL F.S., BALKWILL D.L., FREDRICKSON J.K., BROCKMAN F.J., 1998 – A global perspective on the microbial abundance and activity in the deep subsurface. W: Enigmatic Microorganisms and Life in Extreme Environments (red. J. Seckbach): 489–499. Kluwer Publisher.

RAJCHEL L., 2009 – Występowanie i wykorzystanie wód chlorkowych Rabki-Zdroju. Geol. AGH, 35, 2/1: 271–278.

RAJCHEL L., 2012 – Szczawy i wody kwasowęglowe Karpat polskich. Wydaw. AGH, Kraków.

RAJCHEL L., CZOP M., 2012 – Hydrogeochemical modeling of chloride mineral water from Rabka spa (Carpathian Mountains, Poland). Geol. Quart., 56, 4: 681–690.

RAJCHEL L., RAJCHEL J., WOŁOWSKI K., 2002 – Microorganisms in selected sulphuric springs of the Polish Carpathians. Geol. Quart., 46 (2): 189–198.

RAJCHEL L., ŚLIWA T., WALIGÓRA J., 2007 – Uwagi o wodach leczniczych Ustronia. W: „Współczesne Problemy Hydrogeologii” (red. A. Szczepański i in.). Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Kraków, 13, 3: 969–976.

SAND W., 2003 – Microbial life in geothermal waters. Geothermics, 32: 655–667.

ŚWIDZIŃSKI H., 1972 – Geologia i wody mineralne Krynicy. PAN, Oddział w Krakowie. Pr. Geol., 70: 1–105.

TIARO I., MORAIS P.V., COSTA M.S., VERISSIMO A., 2006 – Microcella alkaliphila sp. nov., a novel member of the family Microbacteriaceae isolated from a non-saline alkaline groundwater, and emended description of the genus Microcella. Int. J.Syst. Vol. Microbiol., 10: 2313–2316.

WALCZAK M., DEJA-SIKORA E., KALWASIŃSKA A., POLATOWSKI M., KRAWIEC A., 2017 – Distribution of bacteria in the mineral waters of the Polish Lowlands. Geol. Quart., 1:

–185.

WHITMAN W.B., COLEMAN D.C., WIEBE W.J., 1998 – Prokaryotes: The unseen majority. Proc. National Acad. Sci. USA, 95: 6578–6583.

WILLEMS A., BUSSE J., GOOR M., POT B., FALSEN E., JANTZEN E., HOSTE B., GILS M., KERSTERS K., AULING G., DELEY J., 1989 – Hydrogenophaga, a new genus of Hydrogen- Oxidizing bacteria that includes Hydrogenophaga flava comb. nov. (formerly Pseudomonas flava), Hydrogenophaga palleronii (formerly Pseudomonas palleronii), Hydrogenophaga

pseudoflava (formerly Pseudomonas pseudoflava and “Pseudomonas

carboxydoflava”), and Hydrogenophaga taeniospiralis (formerly Pseudomonas taeniospiralis). Int. J. System. Bacteriol., 7: 319–333.

ZUBER A., RÓŻAŃSKI K., CIĘŻKOWSKI W., 2007 – Metody znacznikowe w hydrogeologii. Poradnik metodyczny. Oficyna Wydaw. PWroc., Wrocław.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.