FARMACEUTYKI W WODACH RZECZNYCH ORAZ ICH MIGRACJA DO UJĘĆ INFILTRACYJNYCH W KRAJKOWIE

Roksana Kruć, Krzysztof Dragon, Józef Górski

Abstract


W 2018 r. na ujęciu infiltracji brzegowej w Krajkowie wykonano oznaczenia farmaceutyków w wodach rzecznych i infiltracyjnych. Przeprowadzono trzy serie badań: w rzece Warcie, piezometrach i studniach usytuowanych w różnych odległościach od rzeki (38–250 m) oraz w studni promienistej z drenami zlokalizowanymi 5 m pod dnem rzeki. Łącznie analizie poddano 75 substancji, w tym antybiotyki, leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, psychotropowe, β-blokery oraz środki kontrastowe promieniowania X. Kilka spośród badanych parametrów, np. jomeprol czy jopromid, wykryto jedynie w wodach rzecznych. Najczęściej występującymi substancjami zarówno w wodach powierzchniowych, jak i infiltracyjnych były: karbamazepina, gabapentyna, tramadol, oksypurinol, flukonazol oraz lamotrygina. Najwyższe stężenia farmaceutyków wykryto w wodach powierzchniowych. Koncentracje te ulegały jednak redukcji na drodze przepływu z rzeki do studni i otworów obserwacyjnych. W studni promienistej i otworze zlokalizowanym w odległości 38 m od rzeki uzyskano niski stopień redukcji farmaceutyków w stosunku do rzeki. Wyższe stopnie redukcji osiągnięto w studniach położonych w odległości 64–82 m od rzeki. W otworze 78b/1s, oddalonym o 250 m, zachodziła stuprocentowa redukcja większości badanych substancji. Na podstawie badań ustalono, że najkorzystniejsza odległość, przy której należy lokalizować studnie ujęć infiltracji brzegowej, w kontekście usuwania mikrozanieczyszczeń wynosi 200 m, przy czym znaczne stopnie redukcji można uzyskać już w odległości 60–80 m.

Keywords


infiltracja brzegowa; farmaceutyki w wodach powierzchniowych; farmaceutyki w wodach infiltracyjnych; stopień redukcji farmaceutyków; mikrozanieczyszczenia organiczne

Full Text:

PDF (Polish)

References


DRAGON K., GÓRSKI J., KRUĆ R., DROŻDŻYŃSKI D., GRISCHEK T., 2018 – Removal of Natural Organic Matter and Organic Micropollutants during Riverbank Filtration in Krajkowo, Poland. Water, 10: 1457.

FORIZS T., BERECZ Z., MOLNAR Z., SUVEGES M., 2005 – Origin of shallow groundwater of Csepel Island (south of Budapest. Hungary. River Danube): isotopic and chemical approach. Hydrol. Proc., 19: 3299–3312.

HAMANN E., STUYFZANW P.J., GRESKOWIAK J., TIMMER H., MASSMANN G., 2016 – The fate of organic micropollutants during long-term/long-distance river bank filtration. Science of the Total Environment, 545/546: 629–640.

HISCOCK K.M., GRISCHEK T., 2002 – Attenuation of groundwater pollution by bank filtration. J. Hydrol., 266: 139–144.

KASPRZYK-HORDERN B., DĄBROWSKA A., VIENO N., KRONBERG L., NAWROCKI J., 2007 – Occurrence of acidic pharmaceuticals in the Warta River in Poland. Chem. Anal.,

: 289–303.

KOVAČEVIĆ S., RADIŠIĆ M., LAUŠEVIĆ M., DIMKIĆ M., 2017 – Occurrence and behavior of selected pharmaceuticals during riverbank filtration in The Republic of Serbia. Environ. Sci. Pollution Res., 24: 2075–2088.

LASAGNA M., DE LUCA D.A., FRANCHINO E., 2016 – Nitrates contamination of groundwater in the western Po Plain (Italy): the effects of groundwater and surface water interactions. Environ. Earth Sci., 75: 240.

MAENG S.K., AMEDA E., SHARMA S.K., GRUTZMACHER G., AMY G.L., 2010 – Organic micropollutant removal from wastewater effluent-impacted drinking water sources during bank filtration and artificial recharge. Water Res., 44: 4003–4014.

MASSMANN G., SULTENFUß J., DUNNBIER U., KNAPPE A.,TAUTE T., PEKDEGER A., 2008 – Investigation of groundwater residence times during bank filtration in Berlin: a multitracer approach. Hydrol. Proc., 22: 788–801.

SZYMONIK A., LACH J., MALIŃSKA K., 2017 – Fate and removal of pharmaceuticals and illegal drugs present in drinking water and wastewater. Ecologic. Chem. Engin. S., 24, 1: 65–85.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.