MAGMATIC EPISODES IN THE HOLY CROSS MOUNTAINS, POLAND – A NEW CONTRIBUTION FROM MULTI-AGE ZIRCON POPULATIONS

Ewa Krzemińska, Leszek Krzemiński

Abstract


EPIZODY MAGMOWE W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH – NOWE DANE O POPULACJACH CYRKONU RÓŻNEGO WIEKU

Abstrakt. W artykule przedstawiono nowe oznaczenia wieku U-Pb cyrkonu w skałach magmowych z obszaru Gór Świętokrzyskich
(HCM). Próbki pobrano z żył lamprofiru i diabazu z Podkranowa i Janowic-2 oraz z poziomu tufu w warstwach kieleckich (ludlow). Morfologię i wewnętrzne cechy budowy ziaren zbadano za pomocą obrazów SEM-BSE i katodoluminescencji SEM, stosując je jako przewodnik do selekcji genetycznie różnych typów ziaren, potencjalnych auto-, ante- i ksenokryształów, które były analizowane na mikrosondzie jonowej. Wiek U-Pb epizodów magmowych, 414,2 ±6,6 Ma (Kielce, tuf), 322 ±12 Ma (Podkranów, lamprofir) i 300 ±10 Ma (Janowice-2, diabaz), potwierdza znane z wcześniejszych publikacji ramy czasowe aktywności magmowej na obszarze HCM oznaczone metodą 40Ar/39Ar. Badania wieku U-Pb cyrkonu ujawniły także szereg populacji z zapisem wcześniejszych impulsów magmowych (antekryształy) i licznych ksenokryształów.


Keywords


U-Pb geochronology, zircon, antecrysts, xenocrysts, diabase, lamprophyre, tuff, Łysogóry Region, Kielce Region.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.