THE CHARACTERISTICS OF PORE SPACE IN LOWER TRIASSIC SANDSTONES OF THE WARSAW REGION

Marta Kuberska, Anna Becker, Aleksandra Kozłowska

Abstract


CHARAKTERYSTYKA PRZESTRZENI POROWEJ PIASKOWCÓW TRIASU DOLNEGO OKOLIC WARSZAWY

Abstrakt. W pracy przedstawiono badania piaskowców triasu dolnego centralnej części synklinorium koszalińsko-zamojskiego pochodzących z siedmiu otworów wiertniczych, pod kątem ich właściwości kolektorsko-uszczelniających w aspekcie potencjalnych poziomów do podziemnego składowania dwutlenku węgla. Przeprowadzono szeroko zakrojone badania petrograficzne, analizę obrazu i badania właściwości petrofizycznych skał oraz przestrzeni porowej. W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, że procesy diagenetyczne miały różny wpływ na intensywność zmian i w różny sposób kształtowały przestrzeń porową. W skałach zaobserwowano występowanie porowatości pierwotnej, a także wtórnej, powstałej na skutek przeobrażania i rozpuszczania diagenetycznego. Na podstawie obserwacji mikroskopowych uznano, że przestrzeń porowa w badanych próbkach jest zdominowana przez makropory. Wyniki badań wskazują na niewielką przydatność utworów triasu dolnego na potrzeby sekwestracji dwutlenku węgla


Keywords


the pore space of sandstones, the Lower Triassic, the Warsaw region.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.