Journal Contact

Mailing Address

KONTAKT Z DZIAŁEM WYDAWNICTW PIG-PIB

Kierownik Działu Wydawnictw

Ewa Dąbrowska-Jędrusik
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
tel. (48) 22 45 92 472;  (48) 22 45 92 480

ewa.dabrowska-jedrusik@pgi.gov.pl

Principal Contact

Ewa Dąbrowska-Jędrusik
Polish Geological Institute-National Research Institute
Rakowiecka 4
PL-00-975 Warszawa
(building A, room 403)
Phone: (48) 22 45 92 472
Email: ewa.dabrowska-jedrusik@pgi.gov.pl

Support Contact

Ewelina Leśniak
Phone: (48) 22 45 92 468
Email: ewelina.lesniak@pgi.gov.pl