Zagadnienie związku pomiędzy rozwojem osadów węglonośnych a ruchami tektonicznymi w karbonie Zagłębia Górnośląskiego

Vlastimil Svoboda, Jaroslav Zeman

Abstract


On the relation between the development of coal-bearing sediments and tectonic mobility in the Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin

The sedimentation of the coal-bearing formation and the tectonic history of the Upper Silesia Coal basin are discussed. The authors stress upon the importance of syn-orogenic sediments for dating the orogenic processes and for the evaluation of their duration.

Full Text:

PDF