Annales Societatis Geologorum Poloniae

Polish Geological Society

Annales Societatis Geologorum Poloniae is included in the Science Citation Index Expanded Journal of Citation Reports ®2009

IF 2022 = 1.327, 5-Year IF = 1.292

ISI Journal of Citation Reports© Ranking: 30/48 (Geology)

Score of Polish Ministry of Education and Science (2023): 100

In press

Table of Contents

Articles

Ewa Świerczewska-Gładysz, Agata Jurkowska
Annales Societatis Geologorum Poloniae In press doi: 10.14241/asgp.2023.03
PDF
Dariusz Dobrzyński, Klaudia Tetfejer, Marcin Stępień, Jakub Karasiński, Andrii Tupys, Ewa Słaby
Annales Societatis Geologorum Poloniae In press doi: 10.14241/asgp.2023.08
Tomasz Wrzołek, Michał Zatoń
Annales Societatis Geologorum Poloniae In press doi: 10.14241/asgp.2023.09
Marta Kisiel, Michał Skiba, Mateusz Damrat, Artur Kuligiewicz, Katarzyna Maj-Szeliga, Magdalena Makiel, Marek Zajączkowski, Dorota Salata
Annales Societatis Geologorum Poloniae In press doi: 10.14241/asgp.2023.10
PDF
Mirosław Jastrzębski, Andrzej Żelaźniewicz, Wojciech Stawikowski, Bartosz Budzyń, Ewa Krzemińska, Katarzyna Machowiak, Stanisław Madej, Dawid Białek, Jiří Sláma, Zbigniew Czupyt, Aleksandra Jaźwa
Annales Societatis Geologorum Poloniae In press doi: 10.14241/asgp.2023.11
Mona Mandor, Magdy El Hedeny, Ahmed El-Sabbagh, Emad Nagm, Abdelaal Abdelaal, Mohamed Rashwan, Heba Mansour
Annales Societatis Geologorum Poloniae In press doi: 10.14241/asgp.2023.13
PDF
Horacio Parent, Andrzej Kaim, Alberto C. Garrido
Annales Societatis Geologorum Poloniae In press doi: 10.14241/asgp.2023.14
PDF
Przemysław Sala, Pavel Bella
Annales Societatis Geologorum Poloniae In press doi: 10.14241/asgp.2023.15
PDF
Michał Stachacz
Annales Societatis Geologorum Poloniae In press doi: 10.14241/asgp.2023.16
PDF