Problematyka stratygraficznego podziału karbonu krakowsko-śląskiego w świetle paleobotaniki

Stanisław Zbigniew Stopa

Abstract


Les problemes de subdiviosion stratigraphique du Houiller Crcovio-Silésien a la lumiere de la mégaflore

Praca zawiera ujęcie podstaw stratygraficznego podziału węglonośnego karbonu krakowsko-śląskiego i przedstawia osiągnięcia badań megaflorystycznych w rozwinięciu tego podziału, przy uwzględnieniu wyników badań litostratygraficznych. Zostało określonych 9 głównych zespołów florystycznych charakteryzujących poszczególne ogniwa stratygraficzne, które powiązano z nomenklaturą pokładów węgla stosowaną w górnictwie. Rozwinięcie podziału następuje w korelacji ze schematem opracowanym na międzynarodowych kongresach w Heerlen.

Full Text:

PDF