Author Details

Zubrzycki, Zdzisław

  • Vol 57, No 11 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Nowe perspektywy poszukiwawcze na bazie reprocessingu danych sejsmicznych 3D z rejonu Sokołów–Pogwizdów (zapadlisko przedkarpackie)
    Abstract  PDF