Author Details

Roszczynialski, Wojciech

  • Vol 27, No 3 (1979) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Rola alkaliów w cemencie z uwzględnieniem związku między ich ilością a możliwością zastosowania do produkcji betonów różnych rodzajów kruszyw łamanych (cz. II)
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 27, No 2 (1979) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Rola alkaliów w cemencie z uwzględnieniem związku między ich ilością a możliwością zastosowania do produkcji betonów różnych rodzajów kruszyw łamanych (cz. I)
    Abstract  PDF (Polish)