Author Details

Salamon, Witold

 • Vol 48, No 2 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przejawy mineralizacji: Au-Ag, Pd-Pt-Te, Pb-Se w złożu rud tytanomagnetytowych „Krzemianka” (suwalski masyw zasadowy)
  Abstract
 • Vol 27, No 1 (1979) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Organizacja badań geologicznych w Szwecji
  Abstract
 • Vol 24, No 5 (1976) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Występowanie niektórych metali towarzyszących w złożach rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej
  Abstract  PDF (Polish)