Author Details

Hurai, Vratislav

 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie geotermometru illitowo-smektytowego do poznania struktury termicznej polskiego i słowackiego segmentu Karpat zewnętrznych
  Abstract  PDF
 • Vol 49, No 4 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Warunki pT w trzeciorzędowej pryzmie akrecyjnej w Karpatach Zachodnich - na podstawie badań inkluzji węglowodorowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tectonic evolution of the Central Carpathian Paleogene basin and epigenetic PTS conditions recorded by mesoscale structures and fluid inclusions in mineral veins (Levoćske Vrchy Mts and surroundings)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Structural control on mineralization of joints: case study from Paleogene flysch, Outer Carpathians (Poland)
  Abstract  PDF (Polish)